حاميان
ورود به سيستم
 


 ارسال مجدد ایمیل تایید؟

 آيا کلمه عبور خود را فراموش کرده ايد؟

 کاربر جدید هستید؟ ثبت نام کنید.

بازديدکنندگان سايت

تعداد کل بازدید: 73396
تعداد کاربران آنلاین: 1
تعداد بازدید امسال: 4863
تعداد بازدید این ماه: 650
تعداد بازدید امروز: 28


انتخاب زبان
   

کميته علمي

۱- رجبعلي کاميابي گل (دبير سمينار)                   دانشگاه فردوسي        

۲- حميد‌رضا ابراهيمي ويشکي (دبير علمي)           دانشگاه فردوسي

۳- مجيد اسحاقي گرجي                                     دانشگاه سمنان

۴- غلام‌حسين اسلام‌زاده                                      دانشگاه شيراز

۵- فاطمه اسماعيل‌زاده                                        دانشگاه آزاد بجنورد

۶- مرتضي اسمعيلي                                           دانشگاه خوارزمي

۷- محمد اکبري تتکا‌بني                                       دانشگاه شاهد تهران

۸- سيد مسعود اميني (نماينده انجمن رياضي)      دانشگاه تربيت مدرس

۹- صديقه باروط‌ کوب                          دانشگاه بجنورد

۱۰- عبدالرسول پورعباس                    دانشگاه صنعتي اميرکبير

۱۱- نرگس تولايي                            دانشگاه دامغان

۱۲- محمد جانفدا                             دانشگاه فردوسي مشهد

۱۳- علي جباري شاهزاده محمدي      دانشگاه شهيد باهنر کرمان

۱۴- حسين جوانشيري                     دانشگاه يزد

۱۵- شيرين حجازيان                         دانشگاه فردوسي مشهد

۱۶- کاظم حق نژاد آذر                        دانشگاه محقق اردبيلي

۱۷- عليرضا خدامي                          دانشگاه صنعتي شاهرود  

۱۸- محمدعلي دهقان                      دانشگاه ولي عصر رفسنجان

۱۹- اصغر رحيمي                             دانشگاه مراغه

۲۰- حميد‌رضا رحيمي                       دانشگاه آزاد تهران

۲۱- مهدي رستمي                          دانشگاه صنعتي اميرکبير

۲۲- محمد رمضان‌پور                        دانشگاه دامغان

۲۳- ريحانه رئيسي طوسي               دانشگاه فردوسي مشهد

۲۴- عباس سهله                            دانشگاه گيلان

۲۵- محمد صال مصلحيان                  دانشگاه فردوسي مشهد

۲۶- احمد صفاپور(نماينده انجمن رياضي) دانشگاه ولي عصر رفسنجان

۲۷- علي اکبر عارفي جمال               دانشگاه حکيم سبزواري

۲۸- عبدالعزيز عبدالهي                     دانشگاه شيراز

۲۹- عطاالله عسگري همت                دانشگاه شهيد باهنر کرمان

۳۰- علي غفاري                             دانشگاه سمنان

۳۱- معصومه فشندي                       دانشگاه فردوسي مشهد

۳۲- سيدعليرضا کامل ميرمصطفائي     دانشگاه فردوسي مشهد

۳۳- عليرضا مدقالچي                        دانشگاه خوارزمي

۳۴- سيد محمد‌صادق مصدق مدرس     دانشگاه يزد

۳۵- سعيد مقصودي                          دانشگاه زنجان

۳۶- مجيد ميرزاوزيري                        دانشگاه فردوسي مشهد

۳۷- حامد نجفي                              دانشگاه فردوسي مشهد

۳۸- عبدالرسول نصر اصفهاني            دانشگاه صنعتي اصفهان

۳۹- مهدي نعمتي                           دانشگاه صنعتي اصفهان

۴۰- اسدالله نيکنام                           دانشگاه فردوسي مشهد

۴۱- احد هراتي                               دانشگاه فردوسي مشهد


جستجو  تعداد بازدید کنندگان :73396
©2016 Ferdowsi University of Mashhad.